slide1Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae arcu id nisl bibendum ullamcorper.
Integer scelerisque, nulla tincidunt ullamcorper consectetur, augue leo auctor tellus, quis vulputate metus lacus in libero. Vestibulum at aliquet dui. Phasellus nibh est, facilisis vel gravida at, vulputate varius nisi. In vel augue et lacus ullamcorper pharetra. Morbi sit amet nulla orci, eget egestas risus.
slide2Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae arcu id nisl bibendum ullamcorper.
Integer scelerisque, nulla tincidunt ullamcorper consectetur, augue leo auctor tellus, quis vulputate metus lacus in libero. Vestibulum at aliquet dui. Phasellus nibh est, facilisis vel gravida at, vulputate varius nisi. In vel augue et lacus ullamcorper pharetra. Morbi sit amet nulla orci, eget egestas risus.
slide3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae arcu id nisl bibendum ullamcorper.
Integer scelerisque, nulla tincidunt ullamcorper consectetur, augue leo auctor tellus, quis vulputate metus lacus in libero. Vestibulum at aliquet dui. Phasellus nibh est, facilisis vel gravida at, vulputate varius nisi. In vel augue et lacus ullamcorper pharetra. Morbi sit amet nulla orci, eget egestas risus.
slide3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae arcu id nisl bibendum ullamcorper.
Integer scelerisque, nulla tincidunt ullamcorper consectetur, augue leo auctor tellus, quis vulputate metus lacus in libero. Vestibulum at aliquet dui. Phasellus nibh est, facilisis vel gravida at, vulputate varius nisi. In vel augue et lacus ullamcorper pharetra. Morbi sit amet nulla orci, eget egestas risus.

Zahradní architektura

Zahradní architektura je hlavní činností společnosti BENED – zahradní architektura s.r.o. již od roku 1997.

Zahradní architektura je profese zabývající se prostorovým i funkčním uspořádáním zahrad. Je to profese, která ve spojení estetických a uměleckých hodnot vytváří prostor pro veřejný i soukromý život. Vytváří prostor pro možnost úniku před každodenním stresem.

Jako firma zabývající se zahradní architekturou, tedy sadovnickou tvorbou, usilujeme při naší práci o maximální užitek pro naše klienty, ať už jsou to soukromé osoby, nebo v případě veřejné zeleně celá společnost. Při projektování, realizaci i údržbě zeleně se vždy snažíme vycházet z principů pravdivosti, přiměřenosti a určitosti.

Úsilí o pravdivost (logičnost) sadovnického díla nás zavazuje k tomu, abychom pro daný záměr volili odpovídající prostředky, které následně zpracujeme podle jejich přirozené povahy. Například na pozemku, v jehož okolí se nachází břidličný kámen, budeme preferovat stavbu skalky z břidličného kamene a tyto kameny budeme skládat na sebe dle jejich přirozené povahy, tzn. tak, jak se přirozeně vyskytují v přírodě.

Přiměřenost je blízká zásadě logičnosti a znamená, že forma a výraz díla mají odpovídat (být přiměřené) obsahu (účelu) a prostředí. Jinak je třeba řešit zahradu u mateřské školky, jinak zase v okolí nákupního centra, jiný výraz bude mít zeleň uprostřed města, jiný zase na jeho periferii, kde se již dotýká volné krajiny. Setkáváme se s tím, že majitel sídla v hodnotě několika milionů korun nechce dát do zahrady více než třeba 300 000 korun. Těžko říci, zda se zde jedná o porušení zásady přiměřenosti, či zde působí názor podvědomě přejatý z dob nedávno minulých, totiž že okrasná zahrada je něco nedůležitého, něco „navíc“, čemu není nutno věnovat příliš pozornosti, a tedy ani financí.

Princip jasnosti, nebo také rozhodnosti, či určitosti, nás zavazuje k tomu, abychom každé sadovnické dílo koncipovali tak, aby mělo svůj vlastní charakter, svůj určitý a jasný výraz, aby nebylo polovičaté. Tak např. zahrada ve venkovském stylu vyžaduje venkovsky laděné oplocení, lavičky, venkovské typy rostlin. Zkrátka, vždy má být na první pohled jasné, o co se jedná.

Důležité je i to, jak je organizován např. tvar trávníkové plochy, poměr jedné části zahrady k ostatním, a samozřejmě skladba rostlin (obdobně jako v přírodním ekotypu jsou některé druhy vůdčí a jiné zase doprovodné, tak také v dílčím sadovnickém prvku mají být některé druhy dominantní a jiné zase doplňkové).

Naše společnost realizuje zakázky zahradní architektury nejen v Olomouckém kraji, ale i na území celé ČR.

BENED - zahradní architektura s.r.o., Dolany 21, 783 16 Dolany, okr. Olomouc, e-mail: bened@bened.cz, mobil: (+420) 602 776 242